Disclaimer

Algemeen

Autec–VLT Automotive Equipment (Kamer van Koophandel 30089751), hierna te noemen Autec–VLT, verleent u hierbij toegang tot www.autec-vlt.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Autec–VLT en derden zijn aangeleverd. Autec–VLT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Autec–VLT.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Autec–VLT.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Autec–VLT. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Autec–VLT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Autec-VLT Automotive Equipment (hierna: ‘Autec-VLT’) verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe gaat Autec-VLT om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt. De verwerkte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten of, bij gebreke van een overeenkomst, de uitvoering van adequate precontractuele dienstverlening, zoals het beantwoorden van vragen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het beheer van de uit overeenkomsten voortvloeiende klantrelatie, zoals het aanbieden van nieuwe producten. Daarnaast verwerken wij een aantal technische gegevens, zoals het IP-adres en waar mogelijk de domeinnaam, website of de herkomst van e-mails. Dit doen wij teneinde de kwaliteit, bekendheid, functionaliteit en toegankelijkheid van onze website en nieuwsbrieven te optimaliseren. Indien u een registratieformulier invult , verzoek tot aanvraag van een offerte of drukwerk plaatst, uw CV en/of motivatie brief opstuurt of ons op een andere manier actief persoonlijke informatie verstrekt, verzamelen, verwerken en/of gebruiken wij die informatie in overeenstemming met ons privacy beleid.

Welke persoonsgegevens verwerkt Autec-VLT?

Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van paragraaf 2 Wet bescherming persoonsgegevens. http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2018-05-01

Beheer van uw gegevens

Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan onze afdeling Relatiebeheer, via email adres relatiebeheer@autec-vlt.nl 

Beveiliging persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking hiervan. De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Bedrijfsgegevens

Autec-VLT Automotive Equipment maakt gebruik van software waardoor er gezien kan worden welke bedrijven de website bezoeken. Dit betreft slechts bedrijfsgegevens en geen persoonsgegevens. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Autec-VLT kan niet zien wie (welke pc) de website bezoekt. Om de privacy te waarborgen, wordt er geen informatie met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor Autec-VLT. U kunt ten alle tijden uw informatie inzien, wijzigen of verwijderen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cookieverklaring


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een bepaalde webpagina bezoekt. Onze cookies brengen geen schade toe aan uw computer en er worden bij het gebruik hiervan geen persoonlijke gegevens opgeslagen, zoals betalingsgegevens, naam of adres.

Welk type cookies gebruikt Autec-VLT?

Autec-VLT maakt gebruik van functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om onze website naar behoren te laten functioneren. Wanneer u content van www.autec-vlt.nl wilt delen via sociale netwerken, kunt u van deze netwerken cookies ontvangen. Voor de cookies die deze netwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Wij benadrukken dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Autec-VLT heeft geen invloed op de inhoud van deze verklaringen.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Twitter

Welke cookies gebruikt Autec-VLT?

Autec-VLT plaatst de volgende cookies:

Google Analytics.  Middels deze cookie wordt een beter inzicht verkregen in het surfgedrag van de bezoeker aan www.autec-vlt.nl. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren.

Google AdWords middels deze cookie meten wij de bezoekers die via Google AdWords onze site hebben bezocht.

Toestemming voor het gebruik van cookies en het beheer van cookies

Indien u niet wilt dat Autec-VLT of derde partijen cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen zodanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert of de cookies die reeds zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Cookies verwijderen in Chrome Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin.

Klik op ‘Extra ’ > ‘Browsegegevens wissen’. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier ‘Alles’.

Cookies verwijderen in Firefox Ga naar ‘Extra’ > ‘Opties’ > tab ‘Privacy’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn.

Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu ‘Extra’ > ‘Internetopties’ > tab ‘Algemeen’. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op ‘Verwijderen’. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval ‘Cookies’ aangevinkt staat en klik op ‘Verwijderen’.

Cookies verwijderen in Safari Kies ‘Voorkeuren’ > ‘Beveiliging’ > ‘Cookies tonen’. Selecteer een of meer cookies en klik op ‘Verwijderen’ of ‘Alles verwijderen’.

Als u het verwijderen van cookies hebt voltooid, klikt u op ‘Gereed’.
Hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer 7 en 8 
Internet Explorer 9
Safari

Wees u zich ervan bewust dat als u de cookies verwijdert of niet accepteert, de website mogelijk niet optimaal werkt. De hiervoor genoemde informatie is onderdeel van ons initiatief om te voldoen aan de recente cookiewetgeving en om u te laten zien dat wij eerlijk en zorgvuldig omgaan met uw privacy als u onze website bezoekt. Wij zijn ons ervan bewust dat u niets anders van ons verwacht en verzekeren u dat we er hard aan werken om nog meer privacy- en cookie gerelateerde verbeteringen op de website door te voeren.

Wijzigingen in onze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring. Bekijk daarom regelmatig deze verklaringen voor een update van ons beleid. Toepasselijkheid privacy- en cookiebeleid en algemene voorwaarden. Ons privacy- en cookiebeleid en onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

 

Laatst gewijzigd: 14 mei 2018