Viergastesters

De vereiste apparatuur om APK te mogen uitvoeren is een viergastester. Hiermee worden de CO, HC, O2 en CO2 waarden gemeten. Emissiemetingen aan voertuigen met een benzine-, lpg- en aardgasverbrandingsmotor kunnen uitgevoerd worden door deze viergastester. Ook is het mogelijk deze viergastester te combineren met een roetmeetcel. Tezamen vormen beide apparaten een combi-tester waarmee ook emissiemetingen aan dieselvoertuigen kunnen worden uitgevoerd. 

Alle modellen

Roetmeters

Door middel van de roetmeter kan gemeten worden of dieselmotoren aan de norm voldoen. De visuele controle van het uitlaatsysteem kan de APK keurmeesters prima op basis van ervaring uitvoeren. Alleen aan de buitenkant van het uitlaatsysteem is niet te zien of het roetfilter goed werkt. Het kan namelijk zijn dat de behuizing van het filter aanwezig en zichtbaar is, maar dat deze leeg is.

Alle modellen