Publicatiedatum: 3 mei 2019

Hoe verkoopt u de APK?

Onlangs is er in het nieuws gekomen dat er veel gesjoemeld wordt met reparaties om door de APK te komen. Hierdoor hebben klanten minder vertrouwen in een correcte keuring. Als werkplaats kunnen de bevindingen eenvoudig verkocht worden aan de klant door middel van printbewijzen afkomstig uit de apparatuur.

 

Uitslag van remmentest of ondersteltest op A4

De VLT rollenremmentestbanken die aangesloten zijn op een printer geven de keurmeester de optie om de resultaten direct af te drukken. Via het toetsenbord kan ook het kenteken, de naam van de keurmeester en de klantnaam ingevuld worden. Zo weet de klant dat het een persoonlijk rapport is. Met behulp van het printrapport kan met de klant besproken worden wat de eisen zijn van de Nederlandse wetgeving en of er preventieve reparaties plaats moeten vinden. Mochten de remmen afgekeurd zijn, staat dit ook op het rapport. Dit oordeel wordt onafhankelijk gegenereerd op basis van de remmentest waarbij de apparatuur de keuring uitvoert. De keurmeester hoeft slechts te remmen en de instructies op te volgen. Tevens is een weegrichting een geadviseerde optie op de remmentestbank. De keurmeester hoeft hierdoor het asgewicht niet in te voeren en kan hierdoor ook geen foutief gewicht invoeren. Een weeginrichting zorgt dan ook voor de meest exacte meting van de remvertraging.

VLT Remmentestbank


Resultaten remmentest doorsturen via mail

Het is ook mogelijk om de resultaten van de remmentest via de mail door te sturen naar de klant met behulp van VLT Brake Data. Dit is een software programma voor de remmentestbank die resultaten vanuit de remmentest opslaat en koppelt aan het kenteken. Op deze manier kan men na verloop van tijd de vorige testresultaten terug zien alsmede de voorgaande historie.

 

Verkopen resultaten emissietest

De emissieapparatuur van Autest beschikt ook over de optie om meetresultaten direct te bekijken op papier. Na het uitvoeren van de roetmeting of de viergastest geeft het apparaat een uitdraai van de metingen. Hierop staan de HC- (koolwaterstof), CO- (koolmonoxide), O2- (zuurstof), en CO2- (kooldioxide) waardes. Als de testresultaten aanleiding geven tot reparatie is deze beslissing eenvoudig te onderbouwen door middel van de uitdraai te bespreken met de klant.

Uitdraai MS810


Hogere service en meer vertrouwen in APK

Naast de noodzakelijke reparaties om goedgekeurd te worden voor de APK kan de keurmeester ook toelichten aan de klant welke reparaties er waarschijnlijk in de toekomst aankomen. Hierdoor biedt het garagebedrijf meer service aan haar klanten waardoor de APK inzichtelijker wordt. Daarnaast stijgt het vertrouwen door de printbewijzen.

 

De klant zal het ook interessant vinden om andere diagnoses te krijgen dan de verplichte punten uit de APK. Een VLT remmentestbank voert ook een ovaliteitsmeting uit. Hierbij wordt gemeten hoe ovaal de remtrommel is. Daarnaast is een ondersteltester, ook wel ‘schokbrekerbank’ genoemd, een goede toevoeging op de APK. Door middel van dit apparaat wordt de wegligging van het voertuig getest. De remmen van een voertuig kunnen heel goed functioneren, maar als het band-wegcontact niet goed is heeft dit een grote invloed op de remafstand.

 

VLT remmentestbank met ondersteltester