Van Doesburg Transport: Werkplaats gericht op de toekomst

Vanwege groei bij Van Doesburg Transport was er behoefte aan een nieuwe werkplaats. In strak overleg met ons team zijn er tekeningen gemaakt en is de optimale routing bepaald. Hierbij hebben wij in vertrouwen de vrije hand gekregen om oplossingen te bedenken binnen de gestelde eisen.

 

Inrichting naar wens van de klant

De uitdaging voor het inrichten van de werkplaats was de vorm van het pand. Het pand is namelijk niet overal even diep, wat bepaald werd door het perceel. Na het inventariseren van alle wensen van Van Doesburg Transport is een tekening gemaakt, waar ook verschillende voertuigen ingetekend waren. Hierdoor kreeg de opdrachtgever direct een goed beeld hoe men onderhoud en keuringen uit kon voeren met bij voorkeur zoveel mogelijk gesloten garagedeuren. Daarnaast is kennis gedeeld en advies gegeven hoe de ideale put (vorm) eruit moest komen te zien.

 

VLT remmentestbank voor intensief gebruik

In overleg met Van Doesburg is gekozen voor een VLT remmentestbank met geïntegreerde aslastsimulatoren. De aslastsimulatoren zijn gekoppeld aan het weegsysteem van de remmentestbank en worden middels dezelfde geïntegreerde afstandsbediening als de remmentestbank bediend. 

 

Voorbereid op de wetgeving van de toekomst

Bij een nieuwbouw- of verbouwproject worden altijd de nieuwste trends en wetgevingen op werkplaatsgebied met de klant besproken. Een belangrijke wijziging is ook besproken. Namelijk het verplicht worden van een spelingsdetector bij APK 1. Om voorbereidt te zijn voor deze toekomstige wetgeving heeft Van Doesburg Transport ervoor gekozen om de werkplaats direct uit te rusten met een duurzame VLT Heavy Duty spelingsdetector.

 

Lees hier verder over de nieuwe wetgeving omtrent spelingsdetectoren…

 

VLT spelingsdetector

Deze VLT spelingsdetector voldoet ruim aan de eisen die gesteld zijn aan de bewegingsvrijheid, bewegingsrichting en bewegingssnelheid. Door middel van deze spelingsdetector kan de monteur of keurmeester de staat van de wielophanging controleren, zonder fysieke belasting. Het werken met een spelingsdetector is daarom ergonomisch zeer verantwoord.